Przyszłość rodzi się w wyobraźni

Pomagamy ją urzeczywistnić...

Skontaktuj się Zakres usług

Nowe rozwiązania w edukacji i nie tylko ...

Nasze usługi

specjalizujemy się w ...

E-content

Opracowujemy merytorycznie i technicznie cyfrowe materiały edukacyjne (e-wykłady, wideo-instruktaże, quizy, gry edukacyjne, etc.)

Platformy e-learningowe

Wdrażamy platformy elearningowy (Learning Management System) oraz dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów

Produkcje filmowe

Produkujemy filmy edukacyjne, wideo-instruktaże zawodowe, e-doświadczania, filmy promocyjno-informacyjne, etc.

Systemy informatyczne

Tworzymy dedykowane systemy informatyczne (m.in. zarządzenie jakością, informacją, zasobami, etc.)

Usługi edukacyjne

Dzięki szerokiej kadrze specjalistów z różnych dziedzin realizujemy zindywidualizowane, specjalistyczne usługi szkoleniowe

Pozostałe usługi

Kreujemy nowe rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tele-informatycznych w edukacji i nie tylko...

01
strategy

Pomagamy w kreowaniu długofalowej strategii

02
projects

Konkretyzujemy wizje, tworząc realne projekty

03
work

Realizujemy zadania zgodnie z założeniami projektowymi

04
Success

Weryfikujemy osiągnięcie założonych celów

Kontakt


+48 600 236 440 *** biuro(at)avemind.pl